Yıllık İzindeyken Covid-19’a Yakalanan Memurun Yıllık İzin Durumu

Bazı memurlar ise Covid-19’a yıllık izindeyken yakalanabiliyor ve yıllık izinleri karantinada geçiyor. Bu seferde akıllara yıllık izindeyken karantinaya giren memurun yıllık izin durumu ne olur? Karantina süreci boyunca idari izinli mi sayılır? gibi sorular gelebiliyor.

Yıllık İzindeyken Covid-19’a Yakalanan Memurun Yıllık İzin Durumu
Yayınlama: 21.09.2021
A+
A-

Yıllık izindeyken Covid-19’a yakalanan memurun yıllık izin durumu

Bilindiği üzere Covid-19’a yakalanan kişiler ve temaslıları 14 gün boyunca karantinaya alınıyor ve bu kişilere karantina süresince geçerli rapor düzenleniyor. Eğer rapor düzenlenen kişi işçi veya sözleşmeli ise rapor parasını SGK’dan alabiliyor, fakat kişi memur ise böyle bir ödemeden yararlanamıyor. Çoğu kamu kurumu ise Covid-19’a yakalanarak karantinaya giren memurlarını idari izinli sayıyor. (Kamu Denetçiliği Kurumunun da bu yönde tavsiye görüşü var)

Yıllık İzindeyken Covid-19’a Yakalanan Memurun Yıllık İzin Durumu

Bazı memurlar ise Covid-19’a yıllık izindeyken yakalanıyor. Böyle bir durumda ise yıllık izinleri karantinada geçiyor. Bu seferde akıllara yıllık izindeyken karantinaya giren memurun yıllık izin durumu ne olur? Karantina süresi boyunca idari izinli sayılır mı? gibi sorular gelebiliyor.

Bu konuda uygulamayı yönlendirecek herhangi bir mevzuat hükmü bulunmamaktadır. Fakat yıllık iznini kullanan memur Covid-19’a yakalanırsa yıllık izninin duracağı, idari izin sürecinin başlayacağı gibi bir uygulama da söz konusu değildir. Böyle bir durumda memurun rapor alması gerekir. İlgili memur Filyasyon ekiplerine kamu çalışanı olduğunu söyleyerek rapor istemelidir. Adına düzenlenecek raporla birlikte zaten yıllık izni duracak ve rapor süreci işlemeye başlayacaktır.

Bir Takvim Yılı İçinde 7 Günden Fazla Rapor Alan Memurdan Yapılacak Kesintiler

Rapor Bittiğinde Memur Görevine Ne Zaman Başlar?

Rapor bitince memur görevine başlamalı mı ya da ne zaman başlamalı sorusu da değinilmesi gereken bir başka konudur. Bu konuda üç ihtimal söz konusu olabilir.

  • Yıllık iznini kullanmakta iken Covid-19 raporu verilen memurun hastalık izin süresinin, yıllık izninin bittiği tarihten önce sona ermesi,
  • Yıllık iznini kullanmakta iken Covid-19 raporu verilen memurun hastalık izin süresinin yıllık izninin kalan kısmından daha fazla olması,
  • Yıllık iznini kullanmakta iken Covid-19 raporu verilen memurun hastalık izni ile yıllık izninin aynı tarihte bitmesi,

Bu sorular için bakılacak mevzuat kaynağı 29.10.2011 tarih ve 28099 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” olacaktır. Dolayısıyla eğer yıllık iznini kullanmakta iken Covid-19 nedeniyle rapor verilen memurun hastalık izin süresi, yıllık izninin bittiği tarihten önce sona ermişse memur kalan yıllık iznini kullanmaya devam edecektir. Yıllık iznini kullanmakta iken Covid-19 nedeniyle rapor verilen memurun hastalık izin süresi yıllık izninin kalan kısmından daha fazla ise bu sefer memur hastalık izninin bitimini müteakiben görevine başlayacaktır. Yıllık iznini kullanmakta iken Covid-19 nedeniyle rapor verilen memurun hastalık izni ile yıllık izni aynı tarihte biterse memur yine izinlerin bittiği tarihte görevine başlayacaktır.

Kullanamadığı Yıllık İzinler Ne Olur?

Memurun hastalık raporu veya Covid-19 nedeniyle almış olduğu raporlara denk gelen yıllık izinleri kaybolmayacak memura daha sonraki bir tarihte, amirinin uygun bulduğu bir zamanda, kullandırılacaktır.

Peki Filyasyon Ekibi Rapor Düzenlemediyse ve Karantina Süreside Bittiyse

Böylesi durumlar sık sık yaşanabilmektedir. Filyasyon ekiplerinin yoğunluğu malumunuzdur. Dolayısıyla bazı durumlarda Filyasyon ekibi rapor düzenlemeyi unutabilmektedir. Veya bazı ekipler kişinin talep etmesi halinde rapor düzenleyip talep edilmemesi halinde de rapor düzenlenmeden gidebilirler.

Yıllık izindeyken Covid-19’a yakalanan memurlar yıllık izinleri karantinaya gitmesin istiyorsa mutlaka rapor talep etmelidirler. Eğer her şeye rağmen rapor unutulmuş ve karantina süreside dolmuş ise bu sefer yapılması gereken il veya ilçe sağlık müdürlüğüyle irtibata geçmek olacaktır. Kendilerine telefonla dahi ulaşılırsa geçmişe dönük rapor düzenlenebilir. Bu sayede memur karantina sürecine denk gelen yıllık izinlerini kaybetmez, daha sonraki bir tarihte kullanabilir…


Sosyal Medya hesaplarımızı takip ederek personel mevzuatı ile ilgili paylaşımlarımızdan anında haberdar olabilirsiniz…

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.