Seyyanen zam (İlave Ödeme) huzur hakkı ödemelerinde dikkate alınacak mı?

Seyyanen zam (İlave Ödeme) huzur hakkı ödemelerinde dikkate alınacak mı?
Yayınlama: 17.07.2023
A+
A-

Seyyanen zam (İlave Ödeme) huzur hakkı ödemelerinde dikkate alınacak mı?

Bilindiği üzere 15/7/2023 tarih ve 32249 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 7456 sayılı 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile birlikte bazı kamu görevlilerinin maaşlarına ilave ödeme adı altında yeni bir kazanç kalemi eklenmişti.

Bu ödeme her ne kadar medyada seyyanen zam adıyla duyurulsa ve bizde başlıkta bu ifadeyi kullanmış olsak bile aslında verilen seyyanen zam değil başlı başına bir maaş kalemi olarak bordrolara eklenmiştir.

İlave ödemenin yürürlük tarihi 15/7/2023 olup anılan tarih ve sonraki maaşlarda söz konusu ödeme yapılmaya devam edilecektir.

İlave ödemeden kimler yararlanacak?

Söz konusu ilave ödeme düzenlemesi 7456 sayılı Kanun’un 28 inci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ek madde 40 olarak eklenmiştir.

Belediyeler açısından bakacak olursak ilave ödemeden;

– Belediyelerde çalışan memurlar (Tıklayın)

– Belediyelerde çalışan tam zamanlı sözleşmeli personel (Tıklayın)

– Belediye başkanları (Tıklayın)

– Meclis üyeleri arasından görevlendirilenler dahil belediye başkan yardımcıları (Tıklayın)

– Belediye başkan vekilleri (Tıklayın)

Yararlanacaktır.

İlave ödeme nasıl hesaplanacak?

7456 sayılı Kanun’un 28 inci maddesiyle gelen ilave ödeme için belirlenen gösterge rakamı 15.965 olup bu rakam memur maaş katsayısıyla çarpılarak tutara çevrilecektir. Dolayısıyla memur maaş katsayısının değişmesiyle birlikte, ki her yıl ocak ve temmuz aylarında değişmektedir, ilave ödeme tutarı da artacaktır. Yani şuan için geçerli olan 8077,12 TL sabit bir rakam olmayıp memur maaş katsayısının değişmesiyle birlikte sürekli artarak değişecektir.

1 Temmuz 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında uygulanacak memur maaş katsayısı 0,509796 olduğundan hareketle ilave ödeme aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

15.965 X 0,509796= 8138,89 TL

Bu tutardan sadece damga vergisi kesilecek olup damga vergisi 61,77 TL‘dir.

İlave ödemenin net tutarı ise 8138,89 – 61,77= 8077,12 TL‘dir.

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere 2024 yılına gelindiğinde memur maaş katsayısının değişmesiyle birlikte bu tutarda değişecektir.

Seyyanen zam (İlave Ödeme) huzur hakkı ödemelerinde dikkate alınacak mı?

Bilindiği üzere belediye meclis üyelerine katıldıkları meclis ve komisyon toplantıları için huzur hakkı ödenmektedir. Huzur hakkı nedir, nasıl hesaplanır ve kimlere huzur hakkı ödenir? başlıklı yazımızda huzur hakkı ile ilgili bilinmesi gerekenleri detaylıca anlatmıştır. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için ilgili yazımızın okunması faydalı olacaktır.

Peki seyyanen zam (İlave Ödeme) huzur hakkı ödemelerinde dikkate alınacak mı?

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Huzur ve izin hakkı başlıklı 32 nci maddesinde;

“Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir.”

Denilmektedir.

Yukarıda bahsi geçen maddede 5393 sayılı Kanun’un 39 uncu maddesine atıf yapılmakta ve orada belirtilen aylık üzerinden huzur hakkı ödeneceği vurgulanmaktadır.

Dolayısıyla 7456 sayılı Kanun ile gelen ilave ödemenin huzur hakkı ödemelerinde dikkate alınmayacağı açıktır.

Ayrıca 7456 sayılı Kanun’un 28 inci maddesiyle 375 sayılı KHK’ya eklenen ek madde 40’ın ikinci fıkrasında;

“…Bu ödeme, ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan veya mali ve sosyal hakların tespitinde esas alınan aylık, ücret, zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye ve diğer herhangi bir ödeme unsurunun ya da ücret tavanının hesabında dikkate alınmaz.” denilmekte olup buradan da anlaşılacağı üzere meclis üyelerine yapılacak huzur hakkı ödemelerinin hesabında ilave ödeme (seyyanen zam) dikkate alınmayacaktır.


İsa ARAS

Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Yazarın tüm yazıları için tıklayın


Telegram kanalımıza katılmak için tıklayın >> t.me/iscimemurnet


iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 1 Yorum
  1. BAZAARAN CORBI dedi ki:

    Merhaba, sitenizin sıkı takipçisiyim. Çok güzel ve detay noktalara değiniyorsunuz ve çoğu kurum tahakkuk birimlerine değerli bilgiler sağlıyorsunuz, teşekkürler. Seyyanen zam uygulama hususunda karşılaştığımız bir çıkmazdan dolayı sitenizde de aslında çok temel ancak gözden kaçmış bir hususu size de danışmak istedim. Malum üzere 375KHK Ek madde 40 ile seyyanen zam yasalaştı ancak kimler alabilir kimler alamaz kısmında çok muallıklar var, sitenizde de belediyelere yönelik bir görüşünüzü de okudum. Sorum şu: bakanlığa bağlı proje süresiyle sınırlı sözleşmeli personele seyyanen zam ödenir mi ödenemez mi? Bu konuyla ilgili görüşlerinizi ve değerlendirmelerinizi yaparsanız çok memnun olurum. Hayırlı işler.